Eerste Adventsweek 2020

Op de website blikken we terug naar de Adventscampagne van 2020: ’40 dagen verlangen in tijden van corona’. 

Alle bronnen zijn terug te vinden via deze pagina.

Bij de start van de Adventskalender, op 28 november 2020, deelden we: “Advent is kijken naar wat komt, Advent is durven dromen, Is licht zien in de duisternis, geloven dat God met ons is en dat zijn rijk zal komen.”

Ook stelden we enkele vragen, zoals: “Durf jij te dromen over wat mogelijk is?”

Filosofe Désanne van Brederode sprak in haar Preek van de Leek over Jakob en zijn worsteling met de ander (Gen. 32:21-33), waarbij hij gehandicapt raakt: “Jakob moet pas op de plaats maken, stil staan, stil worden. Aanvaarden dat hij een mens is als iedereen / – iemand dus, waar een flinke barst doorheen loopt. En dat is de paradox: door zich na het gevecht te verzoenen met die barst, wordt hij een ‘heel’ mens.”

Burgemeester Femke Halsema van Amsterdam in haar Preek van de Leek: “Het ideaal is geen paradijs, maar een bezield verbond van volk en regelgever: de bevolking stemt in met de regels waaraan ze zich gehouden weet. De stad […] bestaat / bij de gratie van een gedeeld besef van rechtvaardigheid. Amsterdam leeft doordat de Amsterdammers met elkaar een hechte rechtsgemeenschap vormen.”

Uit ‘The boy, the Mole, the Fox and the Horse’ van Charlie Mackesy: “Sometimes I feel lost,” said the boy. “Me too,” said the mole, “but we love you and love brings you home.” “I think everyone is just trying to get home,” said the mole.
(Soms voel ik me verloren, zei de jongen. Ik ook, zei de mol, maar we houden van jou en liefde brengt je wel thuis. Ik denk dat iedereen gewoon probeert om thuis te komen, zei de mol.)

Oud-voorzitter van de Hoge Raad Geert Corstens in zijn Preek van de Leek: “Vergeten is ballingschap, vergeven kan bevrijding zijn. Met vergeven doorbreken we de keten van wraakoefeningen, vergeldingen, eindeloze rancunes en maken we niet alleen voor de ander, maar ook voor onszelf ruimte voor de toekomst.”

Op 6 december stelden we: “Geluk is blijven verlangen naar wat je al hebt.”

En de eerst week sloten we af met “Zien in geloof is verder kijken dan de buitenkant. Is kansen zien in wie kansloos is. Is in een schuldig mens een stukje onschuld zien.”

Week 2

Week 3

Week 4

Week 5

Afsluitende week