Afronding Adventsweek 2020

ADventscampagne 2020 afgesloten

Op de website blikken we terug naar de Adventscampagne van 2020: ’40 dagen verlangen in tijden van corona’. Nadat de lockdown was verlengd, hebben we de campagne ook langer gevoerd. Hieronder leest u de laatste quotes terug. De eerdere quotes vindt u via de knoppen hieronder.
Alle bronnen zijn terug te vinden via deze pagina.

Tussen 6 en 19 januari 2021
De hoopvolle woorden van een man die echt moest afzien, en die dat deed op strategische wijze: “I learned that courage was not the absence of fear, but the triumph over it. The brave man is not he who does not feel afraid, but he who conquers that fear.” Nelson Mandela

Bij de verlenging van de lockdown deelden we deze woorden van Anne Frank: “De zon schijnt, de hemel is diep-blauw, er waait een heerlijke wind en ik verlang zo, verlang naar alles… Naar praten, naar vrijheid, naar vrienden, naar alleen zijn.”

Van jezelf houden, jezelf respecteren, betekent dat je open staat voor de ander. Megan Rapinoe, voetbalinternational en teamaanvoerder van het vrouwenvoetbalteam van de Verenigde Staten, zei: “Putting yourself out there is hard, but it’s so worth it. I don’t think anyone who has ever spoken out, or stood up or had a brave moment, has regretted it. It’s empowering and confidence-building and inspiring. Not only to other people, but to yourself.”

James Kennedy, historicus & decaan University College Utrecht, zei in zijn Preek van de Leek: “Anderen leren liefhebben is het uitoefenen van je eigen vrijheid. Dat heb ik te laat beseft en daar heb ik maar mondjesmaat naar geleefd. Maar ik weet dat het mij vrijheid biedt. En ik weet dat het niet alleen gaat om mijn eigen zielenheil, maar om het welzijn, de vrijheid van deze samenleving.”

Advocaat Liesbeth Zegveld concludeert: “Maar dat mensen zichzelf liefhebben, is helemaal geen gegeven. Wat je nodig hebt, welke liefde, is nog een hele ontdekkingsreis in het leven. Hoe kun je je dan verplaatsen in het leed van de ander, als je je eigen leed niet goed voelt? Jezelf liefhebben is bittere noodzaak om voor een ander te kunnen zorgen. Misschien begint het allemaal daar.”

Jan Terlouw (schrijver, oud-politicus voor D66) keek verder in zijn Preken van de Leek naar ons functioneren: “De mens is enerzijds zo simpel: bijna iedereen wil leven, zich voortplanten, deel uitmaken van een gemeenschap.
De mens is anderzijds zo complex: mensen zijn zo verschillend als hun vingerafdrukken, zo onvoorspelbaar als een dobbelsteen, zo wispelturig als de oceaan.
De mens wordt pas mens als hij het verschil gaat zien tussen goed en kwaad. Als hij de amorele natuur ontstijgt. Als hij moraal krijgt. Moraliteit is essentieel voor het mens-zijn.”

In zijn Preek van de Leek vertelt Govert Schilling (wetenschapsjournalist en publicist): “Eén mensenleven duurt nog geen seconde op de schaal van het heelal. … we maken onlosmakelijk deel uit van iets groots, iets eeuwigs, iets alomvattends.
Mijn leven is niet onbetekenend wanneer ik deel uitmaak van een kosmisch mirakel. En niet doelloos wanneer ik het in dienst stel van de wereld om me heen: van de prachtige kleine uithoek van ruimte en tijd waarin ik tijdelijk verblijf. Zo leidt kennis van de kosmos niet tot angst of wanhoop. Maar wel bescheidenheid.”

Ook zei Schilling: “Het kind in me blijft ‘waarom?’ vragen. De filosoof in me heeft er geen antwoord op. Ik vind het niet erg. Onwetendheid is de basis van nieuwsgierigheid: nieuwsgierigheid de voedingsbodem van verwondering, en verwondering het mooiste gevoel dat ik ken.”

Tijdens zijn kerstspeech zei koning Willem-Alexander: “Misschien bent u moe van opwinding, argwaan en fanatisme. Moe van de manische meningenmachine. Misschien snakt U stilletjes naar een beetje onderling begrip. Ontspanning. Doodgewone vriendelijkheid. En denkt U: ik ben blijkbaar een buitenbeentje. Laat me U geruststellen: dat bent U niet. U bent onmisbaar. Ook de zachte stemmen verdienen het om gehoord te worden.”

Hij ging verder: “Scherpe debatten over uitgesproken opvattingen of radicale ideeën horen bij een vrije samenleving. Maar het kenmerk van een vrije samenleving is nu juist dat er óók ruimte is voor nuance. Voor redelijkheid en mildheid. Voor nieuwsgierigheid en onderzoek. Voor ironie en zelfrelativering – altijd het beste medicijn bij een opgekropt gemoed. En voor vergeving.”

Voor wie worstelt met verlies, schreef Manu Keirse, emeritus hoogleraar in de psychologie: “Het is verdriet durven noemen, troosten is mensen helpen te leven met vragen waarop geen antwoorden zijn. Troosten is geen dam tegen, maar juist een bedding voor verdriet”.

Filosoof Dag Hammarskjöld, VN-secretaris-generaal 1953-1961: “Ons werk moet beginnen met de privéwereld van elk van ons… Om een rechtvaardige wereld te bouwen, moeten we zelf rechtvaardig zijn… Hoe kunnen we anderen vragen om zich op te offeren als we daar zelf niet toe bereid zijn?”

Tot slot haalden we uit Romeinen 14:13 en 14:19 deze woorden: “Laten we elkaar niet langer veroordelen, maar neem u voor, uw broeder en zuster geen aanstoot te geven en hun niet te ergeren. Laten we streven naar wat de vrede bevordert en naar wat opbouwend is met elkaar.”

Lees hier de quotes terug die we deelden in de eerdere campagneweken: