Update donatie Diaconie 2019-2020

Vorige week ontvingen we van Margreet van Coeverden-Stoeckart ,voorzitter van de Stichting Derde Wereld Hulp nog wat informatie en hele leuke foto’s over Tulip Garden, het speciale jaardoel 2019/2020 van de Diaconie. De nieuwsbrief staat hier (Tulip Garden januari 2021).

Stichting Derde Wereld Hulp (SDWH) zet zich in voor kansarme kinderen in de omgeving van Vijayawada, een stad in de Indiase deelstaat Andhra Pradesh aan de oostkust van India. Dit zijn kinderen uit de allerarmste gezinnen en weeskinderen. In haar huizen Tulip Garden Home en Tulip Garden Hostel biedt SDWH de kinderen onderdak, voeding, gezondheidszorg, schooling, structuur en een liefdevol gezinsleven en daarmee de kans op een goede en zelfstandige toekomst. Het belangrijkste doel is daarbij is de kinderen in staat te stellen op hun eigen benen te staan. De SDWH kiest er bewust voor om op relatief kleine schaal te werken. Dit maakt het mogelijk om kwalitatief goede zorg en begeleiding aan de kinderen te bieden.

Meer informatie is te vinden via de eigen website SDWH.nl.