Steun ons

Bedrag

 

 

De Thomas wordt niet gesubsidieerd en is afhankelijk van uw bijdrage. Wilt u De Thomas financieel steunen, heel graag! U kunt uw gift doorgeven met het formulier op deze pagina. Uw bijdrage komt dan tegemoet aan alle activiteiten in De Thomas en wordt beheerd door Stichting Thomas Open.

Overige giften

Wil je specifiek geven voor een bepaald doel? Hieronder vind je een aantal mogelijke doelen en bijbehorende rekeningnummers:

  • Giften voor de eredienst, pastoraat en andere kerkelijke activiteiten steunen, maak je bijdrage dan over op:
    NL28 INGB 0000 5372 84, t.n.v. Thomaskerk.
  • Giften voor de wijkdiaconie: NL39 INGB 0004 9570 85, t.n.v. Wijkraad van Diakenen Thomaskerk
  • Giften voor Stichting ‘Vrienden van de Thomaskerk’: NL37 RABO 0119 0842 52 ANBI
  • Giften voor Stichting ‘Thomas Open’, voor het organiseren van evenementen: NL20INGB0006259846
  • Giften voor Stichting ‘Thomas Open’, met betrekking tot de lunchconcerten: NL77RABO0334481538

 

Voor alle giften geldt dat deze aftrekbaar zijn voor de inkomstenbelasting vanwege de ANBI-status van alle ontvangers.

ANBI-status

Stichting Thomas Open heeft de ANBI-status. Je kunt je gift hierdoor aftrekken van de belasting.

Lees hier meer.

Vragen?

Neem contact op met info@dethomas.nl als je meer wilt weten over je gift.

Bedankt!

Wij kunnen je steun goed gebruiken. Hiermee kunnen we de tweewekelijkse lunchconcerten realiseren. En maken we bv. de jaarlijkse Nacht van de Bijbel mogelijk.