Stichting Thomas Open

Informatie ANBI-status

De Stichting Thomas Open is door de belastingdienst aangewezen als een ANBI (algemeen nut beogende instelling). Dat betekent dat giften en donaties aan de stichting in veel gevallen aftrekbaar zijn van de inkomstenbelasting.

Meer informatie over ‘ANBI-status’ is te vinden op de website van de Belastingdienst. In het kader van de aanwijzing als ANBI is de vereniging OOK verplicht om onderstaande gegevens te publiceren op deze website. Het merendeel van deze gegevens is elders op deze website te vinden.

 

Naam: Stichting Thomas Open
Fiscaalnummer: 8141.73.160
Bestuurssamenstelling per 24 februari 2021:
Leo Endedijk, voorzitter
Samuel de Visser, penningmeester
Vacature, secretaris
Anton Petersen, bestuurslid

 

Doelstelling

De Stichting Thomas Open is per 1 januari 2010 gevormd vanuit een drietal organisaties: de bestaande Stichting Thomas Open die al meer dan 25 jaar de lunchconcerten in de Thomaskerk organiseert, de kunstcommissie die sinds 2005 de tentoonstellingen in de kerkruimte realiseert en de theatercommissie die sinds 2006 zorg draagt voor de voorstellingen in het Thomastheater.
De Stichting heeft tot doel het organiseren van sociale en culturele evenementen, zoals theatervoorstellingen, voordrachten, muziekuitvoeringen, exposities in de Thomaskerk te Amsterdam.
Thomas Open beoogt een cultureel platform te zijn voor ontmoeting, verstrooiing en verdieping.
Thomas Open is nauw verbonden met de Thomaskerk, maar wel met een eigen profilering en verantwoordelijkheid.

 

Missie

Het culturele programma van de Thomaskerk wil een bijdrage leveren aan de kwaliteit van leven in Amsterdam en in het bijzonder voor de omwonenden en degenen die werken op de ZuidAs en in de omgeving van het kerkgebouw. Wij zijn ervan overtuigd dat zonder visionaire verbeelding onze wereld ten onder gaat aan een verlammende eendimensionaliteit. Mensen zijn erbij gebaat, zo menen wij, om in hun leven te wisselen van perspectieven. Daaraan kunnen culturele evenementen in de meest brede zin een belangrijke bijdrage leveren: theater, muziek, beeldende kunst, maatschappelijke discussies, leeskringen.

 

Hoofdlijnen Meerjarenbeleidsplan

 

Muziek

Al meer dan 25 jaar geeft de Stichting Thomas Open op een geheel eigen wijze gestalte aan deze culturele taak door eenmaal in de twee weken in het kader van ‘luister en ontmoeting’ een gratis lunchconcert aan te bieden. Deze concerten vinden plaats in de kerkzaal die door haar sprekende, ruimtelijke vormgeving en uitstekende akoestiek een grote aantrekkingskracht heeft en hierdoor aan alle voorwaarden voldoet. Inmiddels hebben deze lunchconcerten naam gemaakt en spelen een belangrijke rol in de levens van vele mensen, zowel op de ZuidAs als in de stad en omgeving. De kracht van deze concerten ligt in de eenvoud, de gevarieerde programmering en kwaliteit als ook in de intentie van luister en ontmoeting.

 

Theater

De Thomaskerk beschikt over een eigen theater dat plaats biedt aan zo’n 150 mensen. Het geeft sinds een aantal jaren een podium aan acteurs, cabaretiers, schrijvers, denkers en dichters en heeft het karakter van, zo men wil, ‘slow theatre’. Wij beogen met onze programmering verdieping en verstrooiing. Met afwisselend ernstige en lichte tonen zoekt het programma het effect van de kritische spiegel. Het theater is tevens uitermate geschikt voor gesprek en debat. In tijden van oneliners en short notes willen wij in het theater de tijd nemen om iemand helemaal te laten uitpraten. De voorstel-lingen en gesprekken duren doorgaans een tot anderhalf uur.

 

Beeldende kunst

De afgelopen jaren zijn belangwekkende exposities gehouden met elke keer een opening waarbij het publiek werd betrokken door de ontmoeting van kunst en kunstenaar. De exposities worden gehouden in de kerkzaal en werpen daarmee een eigen licht op de bijzondere architectuur van de Thomaskerk.

Beloningsbeleid: Niet van toepassing, de Stichting werkt alleen met vrijwilligers.

 

Verslag van de activiteiten in 2020 & 2021

Vanwege de Corona pandemie hebben buiten enkele boekbesprekingen en filmvoorstellingen geen activiteiten plaatsgevonden.

 

Gerelateerde Stichting

Naast de Stichting Thomas Open bestaat de Stichting Vrienden van Thomas Open. Deze heeft tot doel de doelstellingen van de Stichting Thomas Open te ondersteunen door het werven van vrienden en financiële middelen. Stichting Vrienden van Thomas Open heeft geen ANBI-status.

 

Aftrekbaarheid giften

De Sticthing Thomas Open is een zgn. culturele ANBI. Voor donateurs van culturele ANBI’s geldt een extra giftenaftrek. Particulieren mogen in de aangifte inkomstenbelasting 1,25 keer het bedrag van de gift aftrekken.

 

Bekijk hier de balans van Stichting Thomas Open 2022

 

ANBI-status

Stichting Thomas Open heeft de ANBI-status. Je kunt je gift hierdoor aftrekken van de belasting.

Vragen?

Neem contact op met info@dethomas.nl als je meer wilt weten over je gift.

Bedankt!

Wij kunnen je steun goed gebruiken. Hiermee kunnen we de tweewekelijkse lunchconcerten realiseren. En maken we bijv. de jaarlijkse Nacht van de Bijbel mogelijk.