ThomasFilm

In ThomasFilm bespreken we een film die raakt aan dieperliggende thema’s. Dominee Evert Jan de Wijer bespreekt de film en legt de link met maatschappelijke, religieuze en culturele verhalen. Zo gaat het over veel meer dan alleen de film maar raken we aan universele thema’s als: Wat maakt een mens tot mens? Hoe om te gaan met de kwetsbaarheid van het leven? En wat kan ons hier bovenuit tillen?

Suggesties voor een film of reacties op een eerdere ThomasFilm zijn van harte welkom.
Mail naar info@dethomas.nl. We horen graag van u!

Geen evenementen gevonden!

De Thomas
Op een unieke locatie aan de rand van de Zuidas bevindt zich De Thomas, een huis om op verhaal te komen. Pauzeer tijdens je werkdag met een lunchconcert in de kerkzaal of praat op zaterdagavond mee over de actualiteit in het theater. De Thomas is voor iedereen in Amsterdam Zuid een plek voor ontmoeting en verdieping.

Bekijk ons diverse programma aanbod dat cultuur en zingeving in Amsterdam samenbrengt. De Thomas is ook te huur als vergaderruimte of evenementenlocatie op de Zuidas, met haar unieke theater. Klik hier voor meer informatie over verhuur.