Kerkbalans 2021

Wat betekent de kerk voor jou, voor u? De antwoorden kunnen heel verschillend zijn. Steeds komt naar voren hoe waardevol de kerk voor velen is! Om zo’n waardevolle plek te blijven is het belangrijk dat we ons samen enthousiast en actief blijven inzetten. Om naar elkaar om te zien en een plek van betekenis te blijven voor mensen in Amsterdam. Nu en in de toekomst! Hiervoor vragen wij u ook om een financiële bijdrage.

Uw bijdrage is van harte welkom op rekeningnummer NL90 RABO 0373741472 t.n.v. Protestantse Gemeente Amsterdam onder vermelding van Kerkbalans De Thomas.

Wat betekent de kerk voor jou, voor u? Samen maken we een waardenwolk. Lees meer hierover op de website.

Geef vandaag voor de kerk van morgen!