40-dagentijd 2021

Na de reis die we samen maakten tijdens de Adventstijd, komt nu de Veertigdagentijd eraan. In 40 dagen aftellen naar Pasen; we starten op 17 februari met Aswoensdag. 

De Thomas begeleidde de Adventstijd op Instagram (een terugblik is hier te lezen). In de komende Veertigdagentijd wil De Thomas de aandacht vestigen op de vraag wat het betekent om mens te zijn. Vanouds zijn deze dagen bedoeld om daarover met elkaar na te denken. Wat is de kern van ons mens-zijn? Waar draait het leven echt om?

In de Bijbelse verhalen die daarover gaan, wordt vermoed dat je eigenlijk alleen maar samen met de ander mens kan zijn. De veertigdagentijd daagt uit om dat te proberen en met elkaar, je eigen zekerheden voorbij, probeert te zoeken naar wat menselijk is. Zo gaan wij in het Messiaanse spoor van Jezus die ons op deze manier voorging en zo iets van God liet zien.

De verdere invulling van de veertigdagentijd volgt hier op de website.