Day

februari 8, 2021

40-dagentijd 2021

Na de reis die we samen maakten tijdens de Adventstijd, komt nu de Veertigdagentijd eraan. In 40 dagen aftellen naar Pasen; we starten op 17 februari met Aswoensdag.  De Thomas begeleidde de Adventstijd op Instagram (een terugblik is hier te lezen). In de komende Veertigdagentijd wil De Thomas de aandacht vestigen op de vraag wat...
Read More