Derde Adventsweek 2020

Op de website blikken we terug naar de Adventscampagne van 2020: ’40 dagen verlangen in tijden van corona’. 

Alle bronnen zijn terug te vinden via deze pagina.

De derde Adventsweek startten we met cabaretière Claudia de Breij en haar Preek van de Leek. Ze vertelde over haar ervaring in een kerk, waar muziek van Mozart heling bracht vlak na de aanslagen van 11 september 2001: ”Dát, dat gegeven is voor mij God. Dat is liefde. Dat iemand een talent heeft om klanken te maken die je kunnen doen voelen, en dat iemand anders dat wil horen, wil voelen, zich laat helpen.”

Ook stelden we de vraag: Wat betekent kerst voor jou?

“Zien in geloof is oog hebben voor wat verborgen is. Is vrede zien in oorlogstijd. Is in een medemens iets van God zien.”

We brachten de woorden van Anne Frank aan het begin van de lockdown op 17 december: “Denk aan al het mooie wat er in jezelf en om je heen groeit en wees gelukkig.”

Deze bijdrage komt van Rik, betrokken bij De Thomas: “Kerst gaat voor mij over de vreugdevolle gedachte dat een kind de wereld kan veranderen. Door hier actief naar uit te zien probeer ik alle sporen van teneergeslagenheid en cynisme uit mijn innerlijke leven te bannen zodat ik het kerstfeest daarna ten volle met velen in deze wereld mee kan vieren.”

Muzikant Leoni Janssen stelde in haar Preek van de Leek: “Geef elkaar grace, … gun jezelf grace. … Grace, iets wat ons verheft, niet boven de ander maar verheft als mens, verheft uit onze zondige natuur.”

We sloten deze week af met deze woorden uit het kerstverhaal van Miskotte: “Geen mensch, geen vrome en geen goddeloze, ontkomt tegenwoordig aan dat besef: wij hebben geen oneindige mogelijkheden, wij leven, meer of min alleen, meer of min samen, in een gesloten wereld.”

De Thomas op Instagram: @dethomas020

Week 1

Week 2

Week 4

Week 5

Afsluitende week