Kerstboodschap 2020

Predikant ds. Evert Jan de Wijer deelt zijn kerstboodschap voor 2020 met u.

“Het gaat om de verhalen van kleine menselijkheid van de ene mens ten opzichte van de andere, van Jozef en Maria en een kind in hun midden.”

Harmen Trimp op het orgel.