Vijfde Adventsweek 2020-2021: naar 40 dagen verlangen

Op de website blikken we terug naar de Adventscampagne van 2020: ’40 dagen verlangen in tijden van corona’. Deze teksten deelden we in de periode 28 december – 6 januari 2021.
We hebben besloten de campagne te verlengen, tot en met 19 januari 2020, vanwege de lockdown. 

Alle bronnen zijn terug te vinden via deze pagina.

We stelden de vraag, op maandag 28 december- vlak voor de start van het nieuwe jaar: Wanneer ben jij bang? Waar ben je bang voor?

Daarna boden we woorden van troost uit de Bijbel: “Wees niet bang, want ik ben bij je, vrees niet, want ik ben je God. Ik zal je sterken, ik zal je helpen, je steunen met mijn onoverwinnelijke rechterhand.” – Jesaja

Vlak voor het nieuwe jaar aanbreekt: Wat verwacht jij van 2021?

Een heel bijzondere, kwetsbare tekst deelde Tabitha van Krimpen met ons: “Afgelopen oudejaarsdag verloor ik heel plotseling mijn vader. Het was een heftig jaar van rouw en verlies. Belangrijke momenten als de bruiloft van mijn broer en mijn diploma-uitreiking hebben we zonder mijn vader moeten doen. Desondanks is er veel om dankbaar voor te zijn. Ik probeer voorzichtig weer vooruit te kijken naar het nieuwe jaar en wat komt.”

Het jaar 2021 is begonnen met “We have such a long way to go.” sighed the boy. “Yes, but look how far we’ve come.” said the horse. – Charlie Mackesy
(We moeten nog zo ver, zuchtte de jongen. Ja, maar kijk eens hoe ver we al gekomen zijn, zei het paard.)

Bemoediging van filosoof Désanne van Brederode uit haar Preek van de Leek: “Dat is geloven volgens mij: de bereidheid om je gewonnen te geven aan de waarheid over jezelf. […] om steeds meer een mens onder mensen te worden, een broer, een zus, niet per se / door bloedbanden en traditie, maar gewoon: als vriend, als daar in vrijheid om gevraagd wordt door een ander.”

Het nieuwe jaar zal ons veel brengen, maar wat precies? Nelson Mandela spreekt ons bemoedigend toe: “I learned that courage was not the absence of fear, but the triumph over it. The brave man is not he who does not feel afraid, but he who conquers that fear.”
(Ik heb geleerd dat moed niet de afwezigheid was van angst, maar de overwinning ervan. De dappere man is niet degene die niet bang is, maar degene die deze angst overwint.)

Mark Rutte, uit de Protestante lezing 2020: “Het geloof maakt mijn eigen schilderij groter en dieper. Het helpt me simpelweg iets verder te zien en – hopelijk – zoveel mogelijk ook in mijn eigen leven het goede te doen.”

“Kom naar Mij toe, allen die vermoeid en belast zijn, en Ik zal u rust geven.” – Mattheüs

Woensdag 6 januari 2021
De eerste veertig dagen sloten we af met deze woorden uit Korinthiërs 13:1-13: “De liefde is geduldig en vol goedheid. De liefde kent geen afgunst, geen ijdel vertoon en geen zelfgenoegzaamheid. Ze is niet grof en niet zelfzuchtig, ze laat zich niet boos maken en de liefde is geduldig en vol goedheid. De liefde kent geen afgunst, geen ijdel vertoon en geen zelfgenoegzaamheid. Ze is niet grof en niet zelfzuchtig, ze laat zich niet boos maken en rekent het kwaad niet aan, ze verheugt zich niet over het onrecht maar vindt vreugde in de waarheid. Alles verdraagt ze, alles gelooft ze, alles hoopt ze, in alles volhardt ze.”

 

Lees hier de quotes terug die we deelden in de eerdere campagneweken:

Week 1

Week 2

Week 3

Week 4

Afsluitende week