Bloggend dienst doen

Pleisterplaats: april '21

Onderstaand stukje is verschenen in de Kerk in Mokum in de sectie ‘Pleisterplaats’ in April ’21.

Geschreven door predikant Evert Jan de Wijer.

Blogs over andere diensten

Elders in dit nummer vindt u de aankondiging van het kunstwerk van Ivan Cremer dat in de kerk zal worden opgesteld bij gelegenheid van de ArtZuid route. Gaat u dat vooral zien! Bij de totstandkoming van dit project heb ik een aantal keer nader met de kunstenaar gesproken. Als kleinzoon van de bouwmeester van onze kerk, wil hij met zijn beeld reageren op de ruimte. Op mijn vraag wat de kerkzaal nu zo aantrekkelijk maakt, had hij, architect van huis uit, een verrassend eenvoudig antwoord: de gulden snede. Alles klopt. De maatvoering is perfect. Enthousiast toonde hij zijn voorstudies van het gebouw, dat hij zorgvuldig had nagemeten, zoals ooit een profeet in Israël die opdracht kreeg. Maar dat vertelde ik hem maar niet. Een mens voelt zich van nature goed in een dergelijk gebouw. Het is op menselijke maat gesneden. Zijn kunstwerk zal dan ook uit mensen bestaan die met elkaar verbonden zijn en al dansend elkaar te hulp schieten. Ik ga een ontspannen zomer tegemoet. Als het niet wil met mijn preken, valt in ieder geval steeds te zien wat ik bedoel.