Bloggend dienst doen

Pleisterplaats Pinksteren

Onderstaand stukje is verschenen in de Kerk in Mokum in de rubriek ‘Pleisterplaats’ rond Pinksteren 2021.

In deze rubriek laat iedere wijkkerk van de Protestantse Kerk Amsterdam een eigen
geluid horen: soms is dat een korte overdenking, een andere keer schrijft een kerk over
een bijzondere activiteit. De kerken in Amsterdam zijn stuk voor stuk pleisterplaatsen voor de ziel.

Geschreven door predikant Evert Jan de Wijer.

Blogs over andere diensten

Aan de hand van de evangelist Johannes gaan wij naar het feest van Pinksteren. En dat is mooi want dit evangelie kent geen tijd. Of heeft alle tijd, net wat u maar wil. Al bij het eerste woord van Johannes gloort het licht in de duisternis zoals dat was vanaf den beginne. Het duister is vanaf dag één weggedaan. Zo vallen Pasen en Pinksteren bij hem op één dag. Die eerste dag. En dat is goed nieuws voor wie het nu onderhand wel de hoogste tijd is geweest. Op ons rust de Geest van God van Alpha en Omega, van A tot Z. Daarmee houd je het wel een tijdje uit.