Bezoekers Thomaskerk weer welkom!

Bezoekers Thomaskerk weer welkom!

De kerkenraad heeft besloten om vanaf zondag 2 mei 2021 de kerk weer open te stellen voor kerkbezoek. De diensten kunnen gehouden worden met 30 bezoekers. Uiteraard blijven ook bij het voorzichtig weer openstellen van de kerk de gebruikelijke corona-maatregelen van kracht, o.a. het dragen van mondkapjes en het noteren van uw naam en telefoonnummer.

Weet u zich vanaf 2 mei weer welkom in de Thomas!

Naast het fysiek bijwonen van de dienst, is er ook nog steeds de mogelijkheid om de dienst op afstand mee te beleven via Thomas TV

Lees hier meer over de zondagse dienst.

Wel is het van belang dat u rekening houdt met onderstaand protocol.

(Foto door Marcel Steinbach)

Protocol kerkdiensten

– Kom ruim op tijd, omdat het innemen van de plaatsen meer tijd zal kosten
– Desinfecteer uw handen bij de ingang waar een dispenser klaarstaat
– Als u een jas aan hebt, neemt u deze dan mee de kerkzaal in
– Volg de aanwijzingen van de dienstdoende vrijwilligers die u begeleiden naar uw zitplaats
– Orde van dienst vindt u op uw zitplaats. Liedboek is niet nodig, liederen staan afgedrukt
– Laat de stoelen staan zoals geplaatst, ook al kunt u daardoor niet naast elkaar zitten
– Helaas mag u absoluut niet meezingen
– Volg de aanwijzingen van de dienstdoende vrijwilligers bij het verlaten van de kerkzaal
– Blijf niet in de hal
– Desinfecteer uw handen en verlaat de kerk 

Houd anderhalve meter afstand!
Hoest of nies in uw elleboog!
Desinfecteer uw handen voor en na de dienst!
Blijf thuis als u verkoudheidsklachten hebt!