Vacatures

Vacatures

Momenteel hebben wij twee vacatures:

en:

Programmamaker

20-24 uur per week

Achtergrond en context

De Thomas is gehuisvest in de Thomaskerk op de Amsterdamse Zuidas. Onder de naam De Thomas, een huis om op verhaal te komen, wordt vanuit oude bronnen, het bijbelse verhaal, een nieuw licht op onze huidige tijd geboden. Doel hiervan is om de deuren open te zetten voor ieder die behoefte heeft aan zingeving, een breder perspectief, stilte, bezinning, etc. Dit geschiedt door het aanbieden van erediensten, een goed gesprek, theatervoorstellingen, muziek, film en literatuur. Het gebouw is in de jaren 60 ontworpen door architect Karel Sijmons en omvat een kerkzaal, een theaterzaal en diverse vergaderzalen. Deze ruimtes worden door andere partijen gehuurd. De merknaam De Thomas verbindt alle activiteiten tot een huis waar iedereen welkom is, ongeacht levensbeschouwing of achtergrond.

 

Functie
Voor de programmering zoeken wij een programmamaker die samen met de predikant van de Thomaskerk, verantwoordelijk is voor een divers aanbod aan activiteiten over het jaar verspreid. Daarbij bouw je uit wat in de afgelopen twee jaren ontwikkeld en bereikt is.

De rol van de programmamaker is het realiseren van programma’s, in alle opzichten wordt samengewerkt met de predikant, die als eerste ideeën presenteert en een programmaplan voorstelt, de programmamaker denkt hierover mee vanuit de inhoud en de realisatie.

Er zijn programma’s die die direct voortkomen uit de bijbels thematiek (films, boekbesprekingen, cursussen), programma’s die samen met anderen worden ontwikkeld en gepresenteerd (discussieavonden, stiltewandelingen, seminars, etc.) en als derde programma’s waar de programmamaker inhoudelijk het initiatief neemt (concerten, Theater na de Dam, losse producties en evenementen).

Taken en verantwoordelijkheden

 • Het, samen met de predikant, opstellen van een jaarplan met een breed scala aan te houden activiteiten.
 • Het onderhouden van externe contacten en daarin het voortouw nemen.
 • Het actief benaderen van diverse sprekers, musici en gasten.
 • Het zorgdragen voor sluitende begrotingen per programma o.a. door het verwerven van subsidies, fondsen, etc.
 • Het zorgdragen / faciliteren, in samenspraak met de coördinator bedrijfsvoering, voor de realisatie van de activiteiten.
 • Het opstellen/actualiseren van een communicatieplan, al dan niet in samenspraak met zzp-ers.
 • Het volledige aanbod aan activiteiten samenbrengen en promoten onder het “merk” De Thomas aan de hand van het jaarprogramma en communicatieplan.
 • Het bijhouden van de website / social media, dan wel leiding geven hieraan.

Functievereisten, ervaring en competenties

 • Je hebt minimaal hbo-niveau.
 • Je hebt ervaring met programmering in een not for profit omgeving.
 • Je beschikt over een groot netwerk van relaties om tot passende programmering te komen.
 • Je bent zelfstandig, organisatorisch sterk en durft het voortouw te nemen.
 • Je werkt planmatig en gestructureerd.
 • Je kunt activiteiten op een eigentijdse manier promoten (marketing), onder andere door middel van sociale media en de website.
 • Je kunt zowel zelfstandig taken oppakken, als goed samenwerken.
 • Je zoekt graag naar nieuwe ideeën en mogelijkheden.
 • Je hebt affiniteit met religie en cultuur.

 

Plaats in de organisatie

De programmamaker komt in dienst bij de Protestantse Kerk Amsterdam (PKA), zoals alle medewerkers van de Amsterdamse protestantse kerken, maar wordt feitelijk aangestuurd door De Thomas.

 

De programmamaker werkt nauw samen met de predikant, maar ook met de overige medewerkers en het team van vrijwilligers, en functioneert onder verantwoordelijkheid van de kerkenraad van De Thomas.

 

De functie is afhankelijk van opleiding en ervaring ingedeeld op niveau 9 conform de arbeidsvoorwaarden kerkelijke medewerkers. Het dienstverband wordt aangegaan voor een periode van één jaar, met de mogelijkheid van verlenging. De functie kan ook als zzp-er worden uitgevoerd.

 

Meer informatie en solliciteren

Voor meer informatie kun je contact opnemen met Roeleke Vunderink (voorzitter kerkenraad) via i.r.vunderink@planet.nl.

Je sollicitatie met CV en motivatie kunt je tot en met 7 juli a.s. sturen naar i.r.vunderink@planet.nl . Sollicitatiegesprekken vinden plaats in de week van 10 juli.

 

Acquisitie n.a.v. deze vacature wordt niet op prijs gesteld.