Janneke Stegeman en muziek in het Thomas Troostcafé

Op woensdag 10 november was er het optreden ‘Verhaal met Muziek’ in het Thomas Troostcafé. Janneke Stegeman, theoloog (en Theoloog des Vaderlands in 2017) hield een verhaal rondom de uitspraak van Jorge Louis Borges: ‘Je bent ook wat je hebt verloren.’

Zij besloot haar verhaal met: Na verlies zal je nooit meer dezelfde zijn. Nog meer dan toen degene die je liefhebt er nog was, leeft je geliefde in jou. En het is aan jou om vorm te geven aan die aanwezigheid en daarvoor ruimte te maken.’

Trio 1896, een trio van amateurmuzikanten speelde op piano, viool en cello drie stukken van Joseph Haydn. Jacqueline Schoenmakers, initiatiefnemer van het Troostcafé, vertelde hoe zij daartoe gekomen was. En tot slot droeg Judith Beers het mooie gedicht ‘Sanne’ van Ingmar Heytze voor.

Het was een geslaagde middag waarin we zo’n 30 bezoekers mochten verwelkomen. Enkele van hen namen ook deel aan het groepsgesprek, dat elke woensdag om 15.15 in het Thomas Troostcafé begint. Op 9 februari 2022 is er een volgende editie van het ‘Verhaal met Muziek’.