Meelezen

Elke woensdag voorafgaand aan de zondagse eredienst waarin onze wijkpredikant voorgaat, komt deze kring samen om het bijbelgedeelte te lezen dat op de betreffende zondag centraal staat. Deze Meeleeskring is een open kring waarbij iedereen kan aanschuiven wanneer hij of zij daartoe gelegenheid heeft. In een uur wordt de bijbeltekst gelezen in een vertaling die dicht bij de grondtekst staat met een enkele exegetische kanttekening. Eerste leeservaringen worden uitgewisseld. De ervaring leert dat door deze kring de betrokkenheid bij de eredienst wordt geïntensiveerd. De frequentie is gemiddeld wekelijks van 14.00 – 15.00 uur. Allen hartelijk welkom om mee te lezen!