Vacature: bestuurder

Algemeen bestuurder De Thomas met een hart voor cultuur en zingeving (8-12 uur per maand)

Onder de naam De Thomas, een huis om op verhaal te komen, is de Thomaskerkgemeente op de Amsterdamse Amsterdamse Zuidas gestart met een ambitieus programma. Zij wil vanuit oude bronnen, het bijbelse verhaal, een nieuw licht werpen op onze huidige tijd. Doel hiervan is om een breder publiek te bereiken; de deuren open te zetten voor ieder die behoefte heeft aan zingeving, een breder perspectief, kunst en cultuur, stilte en bezinning, verbeelding, theater, een goed gesprek, muziek en literatuur. De afgelopen periode is het fundament gelegd met o.m. een expositie van Ivan Cremer, een partnerschap van het Grachtenfestival en een serie lunchconcerten i.s.m. het Conservatorium van Amsterdam. De komende jaren wordt het programma verder uitgebouwd en geprofessionaliseerd. De Thomas is partner van Hello Zuidas en van Iamsterdam.com.

Om dit programma te kunnen realiseren zijn wij op zoek naar bestuurders.

De Thomaskerkgemeente is een actieve groep mensen, vanuit liberale kerkelijke achtergrond en zij die zijn geïnteresseerd in het verhaal van de oorsprong, kunst en cultuur, gehuisvest in de Thomaskerk in Amsterdam Zuid. In dit bijzondere gebouw, in de jaren 60 ontworpen door architect Karel Sijmons, vinden gemeentelijke activiteiten plaats, waaronder de zondagse kerkdienst. Daarnaast wordt de Thomaskerk intensief gebruikt voor eigen en gastprogrammering, voor exposities en verhuur. In het Thomastheater vinden met enige regelmaat culturele programma’s plaats.

Seizoen ’21/’22 is gestart met de uitvoering van een programma gericht op uitbreiding van culturele programmering met een stedelijk bereik. Ten behoeve van dit programma zijn twee personen in dienst: de predikant/inhoudelijk leider en een kwartiermaker/zakelijk leider. Zij voeren de regie en geven samen met de teams Communicatie en Beheer invulling aan de culturele activiteiten. Daarnaast is een aantal vrijwilligers werkzaam. Het bestuur van De Thomas is eindverantwoordelijk voor de realisatie, de financiële kant en de verantwoording naar subsidiegevers. Omdat het programma door een forse financiële injectie zich nu ambitieus en in hoog tempo verder ontwikkelt, zoeken wij bestuursleden die zich op vrijwillige basis aan ons willen verbinden.

Het bestuur komt maandelijks bijeen in de Thomaskerk. Naast de verantwoordelijkheid voor dit programma en de organisatorische aspecten daarbinnen, is het bestuur ook in formele zin het kerkbestuur van de protestantse gemeente De Thomas.

Wat vragen wij?

  • Ervaring in het besturen van een organisatie waarin veel vrijwilligers werken en aspecten rond zingeving prominent aanwezig zijn.
  • Affiniteit met de doelstellingen van De Thomas en de kerkelijke gemeente en de maatschappelijke en sociale waarde van de kerkgemeenschap
  • Affiniteit met kunst, cultuur, architectuur en/of debatten en ervaring in of betrokkenheid bij de ontwikkeling van culturele activiteiten, bij voorkeur binnen Amsterdam.
  • Ervaring met lokale en landelijk cultuurbeleid, externe communicatie en bestuurlijke en politieke verhoudingen is voor deze functie van belang.
  • Van bestuursleden wordt verwacht dat zij zich inzetten als ambassadeur en externe belangenbehartiger voor het label van De Thomas
  • Een recente Verklaring omtrent Gedrag (VOG), waarvoor De Thomas de kosten op zich neemt.    

Wij zoeken bestuurders met een specifieke aandacht voor:

  • Vormgeven van een vrijwilligersorganisatie gericht op het sociale netwerk en ondersteuning van betrokkenen in de gemeente die extra aandacht nodig hebben;
  • Externe relaties en stakeholderbeleid;
  • Interne organisatie en bedrijfsvoering.

Wat hebben wij te bieden?

Voor De Thomas breekt een periode van nieuwe ontwikkeling aan, waarin het bestuur in nauw overleg met de predikant/inhoudelijk verantwoordelijke en de kwartiermaker/zakelijk leider zorgt draagt voor een succesvolle programmering en goede bedrijfsvoering. Voor nieuwe bestuursleden is dit een kans om in hoge mate betrokken te zijn bij deze ontwikkeling en daaraan sturing en inhoud aan te kunnen geven. Het bestuur bestaat momenteel uit zeven leden. Het bestuur neemt naast de bestuurlijke taken ook een aantal operationele taken op zich, passend bij de eigen portefeuilles, en is in hoge mate betrokken bij de ontwikkelingen en de ambitie van de komende jaren.

Meer informatie en reageren:

Voor meer informatie over deze functie kunt u contact opnemen met Roeleke Vunderink, voorzitter bestuur, via e-mail.

Uw reactie kunt u zenden naar vacature@dethomas.nl.
Acquisitie n.a.v. deze vacature wordt niet op prijs gesteld. Dank je wel voor je interesse in De Thomas.