Marianne Piek-den Hartog Ridder in de orde van Oranje-Nassau


STAFARTS BORSTKANKER ANTONI VAN LEEUWENHOEK ZIEKENHUIS ONTVANGT KONINKLIJKE ONDERSCHEIDING

Bron: Gemeente Amsterdam

AMSTERDAM – Op woensdag 2 februari 2022 is Marianne Piek-den Hartog benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje-Nassau. Zij ontvangt de onderscheiding voor haar werk als stafarts gespecialiseerd in de behandeling van borstkanker en haar vrijwillige inzet voor zieke en kwetsbare Amsterdammers bij de Thomaskerk in Amsterdam Zuid en de Rotary Club. Piek-den Hartog ontving de onderscheiding uit handen van wethouder Egbert de Vries.

Piek-den Hartog werkt sinds 1995 bij het Antoni van Leeuwenhoek ziekenhuis als stafarts borstkanker. Zij is verantwoordelijk voor de intake van nieuwe patiënten, voor de controle van patiënten na behandeling van borstkanker met complicaties, en voor de begeleiding en screening van gezonde vrouwen met een sterk verhoogd erfelijk risico op het ontwikkelen van borstkanker. Op haar initiatief richtte het Antoni van Leeuwenhoek een speciale polikliniek voor screening op. De Polikliniek Erfelijke Tumoren was de eerste in zijn soort in Nederland.

Piek-den Hartog heeft altijd oog gehad voor de persoonlijke begeleiding van patiënten en zij bood hen morele steun, zowel in haar werk bij het ziekenhuis als in haar vrijwilligersfuncties. Sinds 1995 is zij diaconaal vrijwilliger bij de Thomaskerk in Amsterdam, en is zij actief bij de Rotary Club Amsterdam Zuid, waar zij sinds 2019 verantwoordelijk is voor het ziekencontact.

Vanwege haar bijdrage als arts waarin ze talloze patiënten met borstkanker heeft behandeld, maar ook vanwege haar onbezoldigde inzet voor de medemens in andere hoedanigheden, is Marianne Piek-den Hartog benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje-Nassau.

De Thomas feliciteert en bedankt Marianne hartelijk!