Cantate ‘Tritt auf die Glaubensbahn’ in De Thomas

Op zondag 28 november 2021, eerste advent, werd een cantate van Johann Sebastian Bach, de cantate ‘Tritt auf die Glaubensbahn’ uitgevoerd tijdens de dienst. Het ensemble dat speelde was Giardino Musicale samen met organist Harmen Trimp. De tekst van de cantate (met grote dank aan de vertaling op de site van Eduard van Hengel) staat hieronder. Helaas is er iets misgegaan met het geluid, daarom is de cantate slechts deels vastgelegd.

De gebruikte instrumenten: viola d’amore, viola da gamba, blokfluit, hobo, continuo.

In de agenda staan komende muziekconcerten, zowel op de zondag: de cantates, als op de dinsdag: de lunchconcerten.

Tritt auf die Glaubensbahn,Betreed de baan van het geloof,
Gott hat den Stein geleget,God heeft de steen gelegd
der Zion hält und träget,die Sion bevestigt en draagt,
Mensch, stoße dich nicht dran,mens, stoot je daar niet aan,
tritt auf die Glaubensbahn!betreed de baan van het geloof!

Der Heiland ist gesetztDe Heiland is gesteld
in Israel zum Fall und Auferstehen.tot een val en opstanding in Israël.
Der edle Stein ist sonder Schuld,Het is niet de schuld van de edele steen
wenn sich die böse Welt so hart an ihm verletzt,als de boze wereld zich zo hard aan hem stoot,
ja, über ihn zur Höllen fällt,ja, door hem in de hel stort,
weil sie boshaftig an ihn rennetomdat ze kwaadaardig tegen hem op botst
und Gottes Huld und Gnade nicht erkennet.en Gods gunst en genade niet onderkent.
Doch selig ist ein auserwählter Christ,Maar zalig is een uitverkoren christen,
der seinen Glaubensgrund auf diesen Eckstein leget,die op deze hoeksteen zijn geloof baseert,
weil er dadurch Heil und Erlösung findet.want daardoor vindt hij heil en verlossing.