Billy Bultheel / The Thief’s Journal: Songs of Decreation

Home events Billy Bultheel / The Thief’s Journal: Songs of Decreation
Billy Bultheel, The Thief’s Journal, documentatiefoto, 2023. Foto: Spyros Rennt.

Billy Bultheel / The Thief’s Journal: Songs of Decreation

ENGLISH BELOW

We nodigen je uit voor de meeslepende performance The Thief’s Journal: Songs of Decreation
van Billy Bultheel als onderdeel van de Amsterdam Art Week, die het begin markeert van het Time Crystals performanceprogramma – een internationaal initiatief van een jaar samengesteld door Suzanne Wallinga in samenwerking met Peter van den Hoogen. Via een een gecureerde reeks performances belichten de kunstenaars in het Time Crystals programma verschillende aspecten van soevereiniteit en richten zich op subjectiviteit en keuzevrijheid, de grenzen van het zelf en de constante ontwikkeling van de individuele identiteit binnen spirituele, sociale en politieke kaders.

Billy Bultheel, een componist die op het snijvlak van muziek, performance en installatie werkt,
brengt in zijn composities verschillende genres samen. Zijn werk omvat nieuwe muziek, noise,
elektronica en metal, met invloeden uit polyfone tradities van de Middeleeuwen en de Renaissance. The Thief’s Journal: Songs of Decreation onderzoekt hoe de architectonische ruimte als muziekinstrument kan dienen. Speciaal geschreven voor negen muzikanten, combineert de voorstelling live en elektronische muziek met een locatiespecifieke performance en scenografie binnen de brutalistische architectuur van de Thomaskerk.

De titel van Bultheel’s werk is een eerbetoon aan de semi-fictieve autobiografie van Jean Genet, de Franse romanschrijver, toneelschrijver, dichter en activist. In deze autobiografie gebruikt Genet ‘verheven’ religieuze en christelijke taal om op poëtische wijze de levens van maatschappelijke verschoppelingen, waaronder veroordeelden, dieven en bedelaars, weer te geven. The Thief’s Journal: Songs of Decreation combineert op een vergelijkbare manier religieuze en louterende elementen, sacrale en industriële klanken, en gemeenschappelijke en rituele aspecten. De scenografie nodigt zowel muzikanten als publiek uit om deel te nemen aan een dynamische ervaring waarin muziek ruimtelijk, tastbaar en visueel wordt. Deze unieke verkenning laat geluid, architectuur en beweging samenkomen.

Met The Thief’s Journal: Songs of Decreation zet Bultheel zijn samenwerking voort met scenograaf en architect Andrea Belosi en curator Marie-Thérèse Bruglacher, met wie hij voortdurend onderzoek doet naar ruimtelijke en sociale choreografieën.


The Thief’s Journal: Songs of Declaration wordt uitgevoerd door Blaise Cardon Mienville (saxhoorn), Alexander Iezzi (percussie), Steve Katona (contratenor), Rebecca Lane (fluit), Fanny Meteier (tuba), Sara Neidorf (percussie), Thomas Pfaffinger ( tuba), Amélie Ratle (euphonium), Adam Sinclaire (fluit).
The Thief’s Journal: Songs of Decreation is gecureerd door Marie-Thérèse Bruglacher en Suzanne Wallinga, in gesprek met Peter van den Hoogen. Scenografie door Andrea Belosi. The Thief’s Journal: Songs of Decreation is een co-productie van Surreal Projects en Vlaams Cultuurhuis de Brakke Grond, met ondersteuning van het Mondriaan Fonds, het Amsterdams Fonds voor de Kunst en Vlaanderen, verbeelding werkt.

ENGLISH

Join us for Billy Bultheel’s captivating performance The Thief’s Journal: Songs of Decreation, which marks the beginning of the Time Crystals performance program — a year-long international initiative curated by Suzanne Wallinga in collaboration with Peter van den Hoogen. Through a curated series of performances, the artists in the Time Crystals program highlight various aspects of sovereignty and focus on subjectivity and freedom of choice, the boundaries of the self and the constant development of individual identity within spiritual, social and political frameworks. A composer working at the intersection of music, performance, and installation, Bultheel’s compositions traverse diverse genres, melding new music, noise, electronics, and metal with influences from Medieval and Renaissance polyphonic traditions.

Exploring architectural space as a musical instrument, The Thief’s Journal: Songs of Decreation is written for nine musicians, crossing live and electronic music with a site-specific performance and scenography within the Brutalist architecture of the Thomas church.
Bultheel’s The Thief’s Journal: Songs of Decreation takes its name from the semi-fictional autobiography of Jean Genet, the French novelist, playwright, poet, and activist. In this work, Genet deploys religious and Christian language to poetically depict the lives of societal outcasts, including convicts, thieves, and beggars. Paying homage to the writer’s contrasts of high and low culture, the musical language of The Thief’s Journal: Songs of Decreation fuses the religious with the cathartic, the sacral with the industrial, and the communal with the ritualistic. The scenographic framework, too, invites musicians and the audience to navigate a dynamic experience in which music becomes spatial, tangible, and visual—an extraordinary exploration where sound intersects with architecture and movement.

With The Thief’s Journal: Songs of Decreation, Bultheel continues his collaborations with scenographer and architect Andrea Belosi and curator Marie-Therese Bruglacher, with whom he pursues ongoing research into spatial and social choreographies. The Thief’s Journal: Songs of Declaration is performed by Blaise Cardon Mienville (saxhorn), Alexander Iezzi (percussion), Steve Katona (countertenor), Rebecca Lane (flute), Fanny Meteier (tuba), Sara Neidorf (percussion), Thomas Pfaffinger (tuba), Amélie Ratle (euphonium), Adam Sinclaire (flute).

The Thief’s Journal: Songs of Decreation is co-curated by Marie-Therese Bruglacher and Suzanne Wallinga, in conversation with Peter van den Hoogen. Scenography by Andrea Belosi. The Thief’s Journal: Songs of Decreation is co-produced by Surreal Projects and de Brakke Grond, the Flemish Arts Centre in Amsterdam, with support from the Mondriaan Fund, Amsterdam Art Fund and Flanders State of the Art.

Datum

30 mei 2024

Tijd

20:30 - 22:00