Titel over de thomas

de thomas een huis om op verhaal te komen

De Thomaskerk is altijd al een plek geweest van verdieping, reflectie en spiritualiteit. Veel mensen voelen zich aangetrokken tot de oude bijbelverhalen en de reflectie van vandaag. Cultuur, muziek en verdieping zijn daarin altijd de kracht van de Thomaskerk geweest.


Met het project ‘De Thomas. Een huis om op verhaal te komen’ wil de Thomaskerkgemeente een programma-aanbod ontwikkelen dat afgestemd is op de behoeftes van de samenleving en de directe omgeving. De Thomas is voor iedereen in Amsterdam Zuid en op de Zuidas die een plek zoekt voor bezinning.


In De Thomas krijgen alle vormen van verdieping een plaats, van de wekelijkse zondagse eredienst tot en met een pittig maatschappelijk debat. Met De Thomas staat er een aantrekkelijk programma-aanbod, waarin inspiratie, bezinning, ontmoeting en stilte een plek krijgen. De Thomas is een huis om op verhaal te komen.

de thomas organisatie

De Thomas is een gemeenschap van actieve leden en betrokkenen. De Thomas kent een brede organisatie van vrijwilligers met een bestuur en uitvoerende commissies.

Bestuur

Zakelijk en facilitair beheer

Diaconaat

Cantor-organist

Harmen Trimp

Cantor-organist

Programmering

Evert Jan de Wijer

Predikant van de Thomaskerk

Interim facilitair manager

Marjolein Aldus

Interim facilitair manager

Kosters

Communicatie