Evert Jan de Wijer (predikant)

Evert Jan de Wijer (1964) is hoogst geboeid door de hedendaagse cultuur en literatuur. Hij staat ‘met het ene been in de theologie, met het andere in de literatuur’. Hij is sterk de mening toegedaan dat het zowel in de Bijbel als in de cultuur draait om een en dezelfde vraag: hoe ‘een mens te zijn op aarde, in deze wereldtijd’ (Willem Barnard). Die vraag is niet solistisch te beantwoorden. De gemeente speelt daarin een vitale rol als leerschool van bond – en lotgenoten en plaats van bemoediging voor onderweg. Daarom is De Wijer eerst en vooral en met hart en ziel dominee.

 

De Wijer heeft over deze thematiek veel geschreven voor o.a. het dagblad Trouw, Friesch Dagblad, Volzin, het predikantenplatform ‘Op Goed Gerucht’ en het tijdschrift In de Waagschaal. In 2013 presenteerde ds. De Wijer het boek God op het boekenbal waarin hedendaagse bestsellers worden becommentarieerd vanuit theologisch perspectief.

 

Hij had zijn eerste gemeente in Zoeterwoude en is vanaf 2013 is gemeentepredikant bij de Thomaskerk. Hij studeerde theologie in Utrecht en Leiden. Hij is getrouwd en heeft twee dochters.
 

Contact
Ds. Evert Jan de Wijer
020 673 92 30
predikant@dethomas.nl